Haber & Makaleler

September 1, 2020

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işe başladığı günden itibaren, en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanmaktadır. Bir yıllık süre dolmadan yıllık izin hakkı doğmayacaktır. İş sözleşmesinde eğer deneme süresi öngörülmüşse bir yıllık sürenin hesapla...

İşçi ile işveren arasında iş ilişkisi kurulurken düzenlenen iş sözleşmesi kapsamında çalışma koşulları belirlenmekte ve kaleme alınmaktadır. İş sözleşmesinde belirlenen çalışma koşulları işçiler açısından olduğu kadar işvereneler  açısından da bağlayıcılık taşımaktadır...

Korona virüsün hızlı bir şekilde ülkemizde yayılmaya başlamış olması üzerine sosyal ve ekonomik hayat bundan oldukça olumsuz etkilenmiş ve yeni düzenlemelerin yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. “Korona Virüs Salgınında Fesih Yasağı ve İstisnaları” başlıklı yazımızda...

Korona virüsün ülkemizde görülmesi ve hızla yayılması üzerine yaşanan durum çeşitli düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yaşanan bu sıkıntılı günlerden gerek işçilerin gerekse işverenlerin en az etkileneceği şekilde çıkılabilmesi adına 7244 sayılı...

Boşanma davalarında gerekli görülen tedbirler bazı durumlarda tarafların talebi bazen ise davaya bakan hakim tarafından resen alınacaktır. Geçici tedbir nafakası da işte bu tedbirlerin başında gelmektedir. Öncelikle belirtmek gerekmektedir ki, geçici tedbir nafakası ve...

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan corona virüs ne yazık ki Mart ayı itibariyle ülkemizde de hızla yayılmaya başladı. Hızla yayılan salgın karşısında halkın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi adına önce okullar sonrasında ise işyerleri kapatılmaya başlandı. Bu...

Bilindiği üzere ziynet alacağı davalarında ispat yükü kadının üzerindedir. Ancak eşya alacağı davalarında böyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bu durumda eşya alacağı talebinde bulunan davacının iddiasını ispat etmesi gerekmektedir.  Davacı öncelikle dava konusu eş...

February 1, 2020

Gerek evlilik birliği devam ederken gerekse boşanma süreçlerinde eşlerin kişisel ve ev eşyaları konusunda uyuşmazlık yaşamaları ve ortak bir karara varamamaları halinde eşya alacağı davaları ile karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda yaşanan uyuşmazlıklar üzerine açılacak ola...

January 1, 2020

Türk Medeni Kanunu’nun 185.maddesine göre eşler arasında evlilik birliği evlenmeyle kurulur ve evlilik birliğinin kurulması ile eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Birine sadık kalmak; içten, sağlam ve güçlü bir bağlılığı ger...

December 1, 2019

Çalışanın performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılması işverenler tarafından oldukça sık başvurulan bir fesih nedenidir. Ancak her ne kadar işbu fesih nedeni oldukça sık rastlanılsa da  çalışanın performansının düşük olması halinde gerekli prosedürler izlenilmeksiz...

Please reload

Öne Çıkanlar

Kısa Çalışma Uygulaması Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Teşkil Eder mi?

August 1, 2020

1/2
Please reload

Son Paylaşımlar

February 1, 2020

Please reload

Arşiv