Haber & Makaleler

Mobbing Teşkil Eden Eylemler ve İspat Sorunu

Farkındalığın ve iletişimin artması ile mobbing artık çalışanların ortaya çıkan durum karşısında çaresiz oldukları ya da dayanmaları gereken bir olgu olmaktan çıkmaya başlamıştır. Ancak yasal düzenlemelerdeki eksiklikler nedeniyle hala tam olarak ne olduğu ve önlenmesi için neler yapılabileceği açık değildir. O nedenle bu konuya ilişkin bize en iyi fikir verebilecek olan yargı kararları ve benimsenen ilkelerdir. Her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunumuzda bu konuya doğrudan atıf yapan bir madde olmasa da Türk Borçlar Kanunu’nun 417.maddesi mobbingin ana hatlarını belirlemektedir. ‘İşçinin Kişiliğinin Korunması’ başlığını taşıyan madde metninde işçiyi koruma ve gözetme borcu işçinin vücut bütünlü

Öne Çıkanlar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Anahtar Kelime Ara

© Pınar İleri Avukatlık ve Danışmanlık 2018. Tüm hakları saklıdır.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean