Haber & Makaleler

Eşya Alacağı Davalarında İspat Yükü

Bilindiği üzere ziynet alacağı davalarında ispat yükü kadının üzerindedir. Ancak eşya alacağı davalarında böyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bu durumda eşya alacağı talebinde bulunan davacının iddiasını ispat etmesi gerekmektedir. Davacı öncelikle dava konusu eşyanın varlığını ispat etmelidir. Ancak eşyanın varlığının ispat edilmiş olması davasının kabulü için yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda söz konusu eşyanın kendisine ait olduğu ve bu eşyanın karşı tarafta kalmış olduğu ispat edilmesi gereken diğer iki zorunlu koşulu teşkil etmektedir. İspat aracı olarak tanık beyanlarına başvurulması önünde herhangi bir engel bulunmasa da gerek tarafların gerekse tanıkların hayatın olağan akışın

Öne Çıkanlar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Anahtar Kelime Ara

© Pınar İleri Avukatlık ve Danışmanlık 2018. Tüm hakları saklıdır.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean