top of page

Cumartesi Günü Yıllık İzin Süresinden Sayılır mı?Koronavirüs salgını ile geçilen kısa çalışma uygulaması 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Her ne kadar kısa çalışma süresince yapılan faaliyetin tamamen durması hukuken bir askı halini ifade etmekle birlikte, kısmen durması ise kısa sürelerle çalışma yapıldığı anlamına geldiğinden işverenlerin işçilere yıllık izin kullandırabilmeleri mümkün olmasa da kısa çalışma uygulamasının sona ermiş olması üzerine yıllık izin kullanım taleplerinin gündeme gelmesi pek tabi beklenmektedir.


Yıllık izin söz konusu olduğunda her yıl karşımıza en çok çıkan soru cumartesi gününün yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı sorunudur. Yıllık izin hakkı ve yıllık izin ücretine ilişkin ayrıntılı bilgilere ‘Yıllık İzin Ücreti Ne Zaman Ödenir’ başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşbu yazımız kapsamında cumartesi gününün ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusunu aydınlatmaya çalışacağız.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile birleştirilmiş olması üzerine daireler arasında bulunan görüş ayrılıkları değerlendirilmiş ve 2020 yılı Eylül ayı itibariyle belli başlı konular ilke karara bağlanmıştır. Yıllık izin hesabında cumartesi gününün daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse hafta tatilinin ne şekilde değerlendirileceği de bu konular arasında yer almaktadır.


Alınan ilke karara göre normal şartlar altında yıllık izin süresine denk gelen Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülecektir. Yani bir örnek ile açıklamak gerekirse işçinin 2 hafta izne çıktığı bir durumda 2 hafta içerisinde 2 tane Pazar günü bulunmaktadır. Bu durumda işçi 14 gün değil de 12 gün izin kullanmış olarak kabul edilecektir. Çünkü o hesaplama dışında bırakılan Pazar günleri işçinin çalışmasının karşılığı olarak ortaya çıkan hafta tatili hakkı olarak kabul edilmiştir. Peki bu durumda eğer aynı işçi normal şartlarda Cumartesi günleri de çalışmıyorsa hesaplama ne şekilde yapılmalıdır sorusu hemen akla gelmektedir.


Bu durumda eğer o işçinin iş sözleşmesinde ve/veya toplu iş sözleşmelerinde cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı açık bir şekilde belirtilmişse bu durumda o cumartesi günleri hesaplama dışında tutulamayacaktır. Yani yine örnek üzerinden açıklamak gerekirse işçinin 3 hafta izne çıktığı bir durumda 3 tane Cumartesi günü ve 3 tane de Pazar günü bulunmaktadır. Örnekteki işçinin iş sözleşmesinde Cumartesi gününün iş günü olarak sayılacağı belirtilmişse bu durumda o işçi 3 haftalık süreçte 18 gün izin kullanmış kabul edilecektir.


Peki taraflar iş sözleşmesinde cumartesi gününe ilişkin herhangi bir karar almamışlarsa ya da toplu iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa yıllık izin süresi ne şekilde hesaplanacaktır. Bu durumda işçi normalde de eğer cumartesi günleri çalışmıyorsa yani o işçi cumartesi ve Pazar günleri fiilen hafta tatili yapıyorsa bu durumda o işçinin o 3 haftalık süreçte 15 gün yıllık izin kullanmış olduğu kabul edilmelidir. Yani bu durumda normal şartlar altında fiilen işçinin çalışmadığı o cumartesi günü yıllık izin süreleri hesabında dikkate alınamayacaktır. Alınan ilke karar uyarınca yıllık izin süreleri bakımından hesaplama yapılırken cumartesi günü bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5 hükmü gereğince bunların işgünü sayılacağı konusunda ya toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde açık hüküm aranacaktır.


Bu durumda taraflar cumartesi gününü ister yapacakları sözleşme ile isterlerse de fiili uygulamayla hafta tatili olarak kabul etmiş olabilirler. O halde o hafta tatilini izleyen her iki günün yani hem Cumartesi hem de Pazar gününün yıllık izin sürelerinden düşülmesi gerekmektedir. Ancak taraflar arasında aksi yönde bir sözleşme hükmü bulunması halinde buna uymak gerekecektir.


Yasal Uyarı: İşbu makale başka bir internet sitesinde ancak makalenin yer aldığı internet adresi linkini içeren aşağıdaki ifadeye yazının başında veya sonunda belirgin bir şekilde yer verilmesi şartıyla yeniden yayımlanabilir veya basılabilir.

Comments


Öne Çıkanlar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Anahtar Kelime Ara
bottom of page