top of page

Yurt Dışında Verilen Boşanma Kararı Türkiye'de Geçerli midir?


yurt dışı boşanma kararı

Almanya’da yaşıyorum, boşandım, bu karar Türkiye’de geçerli midir?


Evlendikten sonra yurt dışında yaşamaya başlayan veya yurt dışında evlenip daha sonra boşanmış olan eşler için yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olup olmadığı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle yurt dışında boşanmış olan eşlerden biri daha sonra Türkiye’de evlenmek istediğinde medeni durumunun halen evli olarak gözükmekte olmasına bağlı olarak bu talebinin reddedilmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Peki bu durumda eşler ne yapmalıdır?


Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararları tanıma ya da tenfiz olunmadıkça Türk Hukuku yönünden bir anlam taşımayacaktır. Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için mutlaka boşanma kararının tanınması ve tenfizi davası açılması gerekmektedir. Bu davalara bakmaya Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde davanızı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilirsiniz.


Boşanma kararının tanınması ve tenfizi davası sonucunda davanızın kabul edilmesi halinde yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türkiye için de geçerli ve uygulanabilir bir hüküm haline gelecektir.


YABANCI BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ İÇİN HANGİ BELGELERE İHTİYACIM BULUNMAKTADIR?


  • Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı: Yabancı mahkeme kararının fotokopisi ile yetinilerek tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi mümkün değildir. Fotokopi ile yapılan başvurular Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin ilgili ilamlarında hukuken uygun kabul edilmemiştir. O nedenle mahkeme kararının aslının veya aslı gibidir onaylı suretinin dava dilekçesine eklenmesi gerekecektir.


  • Boşanma kararının apostille (özel tasdikname) ve kesinleşmiş olması; Yine yurt dışında verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması ve bunun mahkemeden alınan evrakla belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu mahkeme kararını veren merciin yetkili olup olmadığının Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca apostille yani onay verilerek yapılması gerekmektedir.


  • Mahkeme kararının ve apostilli-kesinleşmiş halinin Türkçe'ye çevrilmiş olması gerekmektedir: Yapılan tercüme de mutlaka onaylanmış olmalıdır. Çeviri yeminli bir tercüman tarafından gerçekleştirildikten sonra onay için konsolosluk veya notere başvurulabilir. İlgili tercümeler mahkemeye sunulmadan önce mutlaka konsolosluk veya noter onayından geçirilmiş olmalıdır.


  • Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi


Davanızı bir vekil aracılığıyla açmak istediğiniz takdirde tanıma ve tenfiz konusunda gerekli yetkileri içeren bir vekaletname verilmesi gerekecektir.


Almanya, Belçika, Fransa ya da Hollanda gibi ülkelerden verilen boşanma kararının Uluslararası Sözleşmeler gereğince Türkiye'de tanıma işlemi yapılabilmesi için yukarıda yer verilen belgelerle başvuru yapılabilecektir.


TANIMA-TENFİZ DAVASININ YANI SIRA TÜRKİYE’DE DE BOŞANMA DAVASI AÇABİLİR MİYİM?


Bazen taraflar yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir boşanma kararı olmasına rağmen hem söz konusu kararın tanınması ve tenfizi davası hem de Türkiye’de yeniden boşanma davası açma yoluna başvurabilmektedirler. Ancak böyle bir durumda açılan boşanma davası, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi davasının sonuçlanmasını beklemek zorundadır. Yani açılan yeni boşanma davası için, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi davası bekletici mesele yapılacaktır.


Boşanma davası ancak yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi davasında bir karar verildikten sonra verilen karara göre sonuçlandırılacaktır. O nedenle bir yandan boşanma davası açarım hangisi önce sonuçlanırsa şeklinde bir düşünceyle hareket edilmemesi gerektiğini vurgulamakta yarar bulunmaktadır.


YAKINIMIZ YABANCI BOŞANMA KARARININ TANINMASI İÇİN DAVA AÇTIKTAN SONRA ÖLDÜ ŞİMDİ NE OLACAK?


Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının taraflarından birinin Türkiye’de söz konusu kararın tanınması ve tenfizi için dava açtıktan sonra vefat etmesi halinde mirasçıların işbu tanıma ve tenfiz davasını sürdürebilmeleri mümkündür. Bu noktada mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Zorunlu dava arkadaşlığı uyarınca dosya kapsamında bir karar verilmeden önce bütün mirasçıların mutlaka davaya dahil edilmeleri gerekmektedir.


Konuya ilişkin sorularınız için bize info@pinarileri.com elektronik posta adresinden veya +90 312 240 36 83 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız.

Yasal Uyarı: İşbu makale başka bir internet sitesinde ancak makalenin yer aldığı internet adresi linkini içeren aşağıdaki ifadeye yazının başında veya sonunda belirgin bir şekilde yer verilmesi şartıyla yeniden yayımlanabilir veya basılabilir.


Commentaires


Öne Çıkanlar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Anahtar Kelime Ara
bottom of page